Quảng Ngãi thanh tra sau vụ trường tiểu học bị tố lạm thu đầu năm học

  Quảng Ngãi lập đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm tại các cơ sở giáo dục, xử lý sai phạm nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu.

  Ngày 4/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ sở giáo dục chấn chỉnh lạm thu vào đầu năm học.

  Các đơn vị tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm tại các cơ sở giáo dục, kịp thời xử lý sai phạm nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu.

  Trước mắt, các trường chưa thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập. Riêng khoản thu bảo hiểm y tế học sinh thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Còn bảo hiểm thân thể là khoản đóng góp tự nguyện, nhà trường không tổ chức thu, không bắt buộc học sinh mua bảo hiểm thân thể cho bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm nào.

   Trường Tiểu học Quảng Phú 2 (phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi), nơi xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Ảnh: T,M.

  Trường Tiểu học Quảng Phú 2 (phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi), nơi xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Ảnh: T,M.

  Sở cũng nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

  Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên đối với các khoản thu, chi không đúng quy định; đối với những khoản đã thu nhưng trái quy định, yêu cầu nhà trường phải hoàn trả lại ngay cho người nộp.

  Vài ngày trước, nhiều phụ huynh có con học ở trường Tiểu học Quảng Phú 2 (phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) bức xúc phản ánh về hàng loạt khoản thu bất hợp lý vào đầu năm học ở trường này.

  Theo đó, trường này thông báo thu các khoản: Xã hội hóa 80.000 đồng; giấy kiểm tra 25.000 đồng; kế hoạch nhỏ 30.000 đồng; nước uống 80.000 đồng; quỹ hội phụ huynh trường 100.000 đồng; quỹ hội phụ huynh lớp 100.000 đồng; bảo hiểm y tế 564.000 đồng; bảo hiểm thân thể 100.000 đồng; vệ sinh lớp 180.000 đồng.

  Minh Hoàng

  Nguồn Zing: https://zingnews.vn/quang-ngai-thanh-tra-sau-vu-truong-tieu-hoc-bi-to-lam-thu-dau-nam-hoc-post1361908.html