Mua bảo hiểm y tế 2021 ở đâu, mua bảo hiểm y tế hết bao nhiêu tiền?

Mua bảo hiểm y tế 2021 ở đâu, mua bảo hiểm y tế hết bao nhiêu tiền?

Hiện có 2 loại bảo hiểm y tế (BHYT): BHYT bắt buộc và BHYT tự nguyện theo hộ gia đình. Rất nhiều người muốn...
Quy định về việc được hưởng Bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tư

Quy định về việc được hưởng Bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tư

Hướng tới phát triển bảo hiểm y tế toàn dân

Hướng tới phát triển bảo hiểm y tế toàn dân

Khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế: 8 trường hợp được chi trả 100%

Khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế: 8 trường hợp được chi trả 100%

Những khoản chi phí khám, chữa bệnh không được hưởng BHYT

Những khoản chi phí khám, chữa bệnh không được hưởng BHYT

Sư đoàn 2: Hiệu quả thực hiện Bảo hiểm y tế đối với quân nhân

Sư đoàn 2: Hiệu quả thực hiện Bảo hiểm y tế đối với quân nhân

8 trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được xác định là đúng tuyến

8 trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được xác định là đúng tuyến

Quyền lợi được hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến

Quyền lợi được hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến

3 chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 2021 người lao động cần biết

3 chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 2021 người lao động cần biết

Thông tuyến bảo hiểm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh: Chuẩn bị chu đáo để phục vụ tốt hơn

Thông tuyến bảo hiểm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh: Chuẩn bị chu đáo để phục vụ tốt hơn

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở trong tình hình mới

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở trong tình hình mới

Từ 2021, những đối tượng nào được xem là khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến?

Từ 2021, những đối tượng nào được xem là khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến?

Đi bệnh viện khác nơi đã đăng ký trên thẻ bảo hiểm y tế: Vẫn đúng tuyến trong 6 trường hợp

Đi bệnh viện khác nơi đã đăng ký trên thẻ bảo hiểm y tế: Vẫn đúng tuyến trong 6 trường hợp

Bộ trưởng Y tế: 'Bức tranh COVID-19 chưa có gì sáng sủa, vẫn nặng nề'

Bộ trưởng Y tế: 'Bức tranh COVID-19 chưa có gì sáng sủa, vẫn nặng nề'

8 trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến từ 1/3

8 trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến từ 1/3

Thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế: Không phải ai cũng được thanh toán 100% tiền điều trị nội trú

Thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế: Không phải ai cũng được thanh toán 100% tiền điều trị nội trú

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến khi điều trị nội trú trước 1-1-2021 và ra viện sau ngày này

Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến khi điều trị nội trú trước 1-1-2021 và ra viện sau ngày này

Mức hưởng bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất

Mức hưởng bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất

8 trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến từ 01/3/2021

8 trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến từ 01/3/2021

Tám trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến từ 1-3-2021

Tám trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến từ 1-3-2021

8 trường hợp được xác định khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế từ 1-3-2021

8 trường hợp được xác định khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế từ 1-3-2021

Từ 1/1/2021, chính thức thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế cả nước

Từ 1/1/2021, chính thức thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế cả nước

BHXH Việt Nam hướng dẫn mức hưởng BHYT trái tuyến từ 1-1-2021

BHXH Việt Nam hướng dẫn mức hưởng BHYT trái tuyến từ 1-1-2021

Hiểu đúng về thông tuyến tỉnh trong khám chữa bệnh

Hiểu đúng về thông tuyến tỉnh trong khám chữa bệnh

Thông tuyến tỉnh, trường hợp nào được thanh toán 100% khám chữa bệnh bảo hiểm y tế?

Thông tuyến tỉnh, trường hợp nào được thanh toán 100% khám chữa bệnh bảo hiểm y tế?

Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

4 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến

4 trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng bảo hiểm y tế như đúng tuyến

Từ 2021, BHYT trả 100% cho điều trị nội trú trái tuyến ở bệnh viện tuyến tỉnh

Từ 2021, BHYT trả 100% cho điều trị nội trú trái tuyến ở bệnh viện tuyến tỉnh

Người ở tỉnh về Hà Nội, TP.HCM chữa bệnh được BHYT chi trả 100% chi phí nội trú

Người ở tỉnh về Hà Nội, TP.HCM chữa bệnh được BHYT chi trả 100% chi phí nội trú

Ứng dụng CNTT để bảo đảm an toàn thông tin bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng

Ứng dụng CNTT để bảo đảm an toàn thông tin bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng

Chuẩn bị thông tuyến, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ giường bệnh

Chuẩn bị thông tuyến, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ giường bệnh

Từ 1/1/2021: Điều trị nội trú trái tuyến tại BV tỉnh được BHYT chi trả

Từ 1/1/2021: Điều trị nội trú trái tuyến tại BV tỉnh được BHYT chi trả

Từ năm 2021, người điều trị nội trú không đúng tuyến được Quỹ BHYT chi trả

Từ năm 2021, người điều trị nội trú không đúng tuyến được Quỹ BHYT chi trả

Giải pháp để tránh quá tải khi thông tuyến khám chữa bệnh BHYT

Giải pháp để tránh quá tải khi thông tuyến khám chữa bệnh BHYT

Từ 2021 BHYT sẽ trả 100% nếu điều trị nội trú trái tuyến tại các bệnh viện này

Từ 2021 BHYT sẽ trả 100% nếu điều trị nội trú trái tuyến tại các bệnh viện này

Chính sách BHYT mới cho người tuyến tỉnh về Hà Nội, TP.HCM chữa bệnh

Chính sách BHYT mới cho người tuyến tỉnh về Hà Nội, TP.HCM chữa bệnh

Yên Bái: Hội Phụ nữ làm đại lý cung ứng cho bảo hiểm xã hội

Yên Bái: Hội Phụ nữ làm đại lý cung ứng cho bảo hiểm xã hội

Hoàn thiện hệ thống chính sách để phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vụ xâm hại trẻ em

Hoàn thiện hệ thống chính sách để phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vụ xâm hại trẻ em

Dự án quân dân y kết hợp giai đoạn 2016-2020: Đạt nhiều kết quả quan trọng

Dự án quân dân y kết hợp giai đoạn 2016-2020: Đạt nhiều kết quả quan trọng

Kỳ 2: Người dân được chăm lo sức khỏe và điều kiện an cư

Kỳ 2: Người dân được chăm lo sức khỏe và điều kiện an cư

Trẻ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong trại giam, được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Trẻ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong trại giam, được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Trả cho khám sức khỏe định kỳ và khám chữa bệnh tại nhà

Trả cho khám sức khỏe định kỳ và khám chữa bệnh tại nhà

Thấy gì sau 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế?

Thấy gì sau 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế?

Thông tuyến bảo hiểm y tế: Nguy cơ quá tải điều trị nội trú

Thông tuyến bảo hiểm y tế: Nguy cơ quá tải điều trị nội trú

Sẽ thanh tra 75 đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội

Sẽ thanh tra 75 đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội