Quảng Nam: “Nóng” ở các bãi vàng Phước Sơn

    Gốc

    Đã gần một tuần lễ trôi qua kể từ khi xảy ra vụ "hỗn chiến" ở bãi vàng Phước Thành, Phước Sơn, Quảng Nam nhưng hôm nay trở lại tôi vẫn thấy nhiều người còn hoảng sợ...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/9/75455.cand