Quảng Nam: Không cấp phép cho dịch vụ karaoke, vũ trường trong khu phố cổ Hội An

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu tháng 3/2008 trở đi,

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18944