Quảng Nam: HTX dệt Duy Trinh đầu tư 2,5 tỷ đồng xây dựng xưởng hồ sợi vải

    Gốc

    HTX dệt Duy Trinh (huyện Duy Xuyên) vừa đầu tư xây dựng thêm một xưởng hồ sợi vải trong khu vực sản xuất tập trung, tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng từ vốn tự có và một phần vốn vay.

      Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19037