Quảng Nam giảm 2 khoản "đóng góp" từ dân

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    UBND tỉnh Quảng Nam đã lập kế hoạch tạm dừng 2 khoản "huy động đóng góp" từ nhân dân nhằm giúp dân bớt khó khăn, đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện những quy định và chính sách về huy động, sử dụng các khoản đóng góp từ nhân dân theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/5/2/236921.tno