Quảng Nam: Gần 1.000 dự án, công trình chưa báo cáo quyết toán

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Lâu nay nhiều chủ đầu tư và nhà thầu ở Quảng Nam chỉ quan tâm việc tìm dự án, công trình (DA, CT), tổ chức đấu thầu, nhận thầu, rồi triển khai thi công, đưa công trình vào sử dụng, mà không khẩn trương trong quyết toán...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135175&sub=56&top=38