Quảng Bình: Thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 23/5, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, trung tâm vừa thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, chăm sóc và phục hồi đúng theo quy định.

Hai cá thể rùa quý hiếm này gồm 1 cá thể rùa sa nhân (tên khoa học: Cuora mouhoti) và 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (tên khoa học: Cuora galbinifrons). Các cá thể rùa này thuộc nhóm loài cực kỳ nguy cấp cần được bảo vệ. Ảnh: TTXVN phát

Hai cá thể rùa quý hiếm này gồm 1 cá thể rùa sa nhân (tên khoa học: Cuora mouhoti) và 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (tên khoa học: Cuora galbinifrons). Các cá thể rùa này thuộc nhóm loài cực kỳ nguy cấp cần được bảo vệ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, 17 cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên gồm: 3 con khỉ đuôi lợn, 1 con rùa hộp trán vàng miền Bắc, 1 con rùa sa nhân, 1 con rùa đất sêpôn, 1 con mèo rừng, 2 con cu li nhỏ, 1 con cầy vòi hương, 4 con cầy hương, 2 con trăn đất và 1 con dúi mốc.

Theo ông Phạm Kim Vương, Phụ trách Phòng Cứu hộ động vật, thuộc Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trong số các cá thể động vật hoang dã được thả vào môi trường tự nhiên nêu trên, có nhiều loài thuộc diện nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước đó, 17 cá thể động vật hoang dã nêu trên được Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận từ Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội và người dân tự nguyện giao nộp để chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi các tập tính trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Hi Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/quang-binh-tha-17-ca-the-dong-vat-hoang-da-ve-moi-truong-tu-nhien-20240523160220124.htm