Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Báo Nhân Dân xin giới thiệu cùng bạn đọc tổng thuật ý kiến phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 - CT/T.Ư ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111493&sub=50&top=37