Quận Thanh Xuân: nỗ lực để công tác mặt trận luôn hướng về cơ sở

Ngày 14/6, Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029, với chủ đề 'Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển'.

Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận.

Xây dựng 104 mô hình, điển hình tiêu biểu

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ quận Thanh Xuân đến cơ sở đã chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chương trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam. Đặc biệt là các chương trình toàn khóa Quận ủy Thanh Xuân và 5 chương trình hành động của MTTQ quận Thanh Xuân khóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận chúc mừng Đại hội

Đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ đã duy trì, nhân rộng, xây dựng được 104 mô hình, điển hình tiêu biểu, 350 tổ tự quản, một số mô hình tiêu biểu như: mô hình tổ liên gia an ninh trật tự- an toàn xã hội; mô hình con đường bích họa trong trật tự văn minh đô thị…

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã tạo sự quan tâm, hưởng ứng của người dân và có sức lan tỏa. Thực hiện cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” với phong trào thi đua “Vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, đến nay quận đã vận động được được trên 11,7 tỷ đồng; vận động ủng hộ 11,8 tỷ đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”- 3 năm liền (2019, 2020, 2021) được thành phố tặng Bằng khen; xây dựng và sửa chữa 57 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quận và các địa phương khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân chúc mừng Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân chúc mừng Đại hội

Đặc biệt, MTTQ đã phát huy vai trò nổi bật trong công tác phòng, chống Covid-19; hỗ trợ nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư mini Khương Đình.

Hướng mạnh về cơ sở

Nhất trí với các mục tiêu chương trình hành động trong báo cáo chính trị trình đại hội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị MTTQ quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2024-2029 phát huy thành tích, bài học kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong đó, hệ thống MTTQ từ quận đến cơ sở phải luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của quận, địa phương, đơn vị; tích cực, chủ động, đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tặng hoa, chúc mừng Đại hội

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tặng hoa, chúc mừng Đại hội

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bên cạnh đó, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các phong trào "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với việc thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của UBND TP Hà Nội bằng những hoạt động cụ thể, theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại Đại hội

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại Đại hội

“Ngay sau Đại hội đại biểu MTTQ quận hoàn thành, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Đặc biệt tập trung xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội sẽ thông qua và tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả” - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Tại Đại hội lần này, MTTQ quận Thanh Xuân thông qua 6 chương trình hành động, bầu 1 Chủ tịch (ông Nguyễn Sỹ Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận khóa VI), 2 Phó Chủ tịch và 2 Ủy viên Thường trực cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-thanh-xuan-no-luc-de-cong-tac-mat-tran-luon-huong-ve-co-so.html