Quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em

    Gốc

    Gần 800 cháu thiếu nhi của 8 phường đã tụ hội về nhà văn hóa phường Mai Dịch để vui Tết Trung thu. Đồng chí Tô Huy Rứa đã tặng quà cho các cháu, chúc các cháu thiếu nhi quận Cầu Giấy học giỏi, chăm ngoan, mạnh khỏe, hạnh phúc.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/203269.asp