Quan sát viên EU bắt đầu triển khai ở Gruzia

    Gốc

    Quan sát viên Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu triển khai ở Gruzia kể từ 11h 30' ngày 1/10 để theo dõi việc thực thi hiệp định ngừng bắn Nga - Gruzia.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/10/100644.cand