Quản lý nhân sự: Nghề "giữ" chìa khóa của doanh nghiệp

    Gốc

    Hanoinet - Nhiều DN đang khát vị trí cán bộ quản lý nhân sự từ cấp trưởng phòng trở lên, trong đó có nhiều DN có vốn đầu tư nước ngoài. Thông báo tuyển dụng đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt nhưng tìm được ứng viên mong muốn thì rất khó.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=52290