Quản lý nhà đất ở TP.HCM: Nhiều kiểu, nhiều “cửa”...

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) vừa thống nhất một cơ quan cấp giấy chủ quyền cho nhà và đất. Thông tin này được nhiều ý kiến đồng tình...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/12/08/082952/11729