Quận Hà Đông: Gắn phòng, chống tham nhũng với công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị

Chiều 16-12, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả việc tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về 'Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025' tại quận Hà Đông.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức.

Theo báo cáo, thời gian qua, Quận ủy Hà Đông đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời quán triệt, triển khai việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU đến các cấp ủy, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc quận. Vì thế, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận đã đạt được kết quả nhất định. Một số giải pháp phòng ngừa đã phát huy hiệu quả, nhất là công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Hoạt động của các cơ quan khối nội chính trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chiều sâu, hiệu quả, đã góp phần quan trọng vào công tác phòng, ngừa tham nhũng và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Từ năm 2021 đến nay, UBND quận đã 17 lần rà soát và ban hành thông báo công khai thủ tục hành chính, số thủ tục hành chính rút ngắn thời gian thực hiện 248 thủ tục (tỷ lệ 89,2%). Trong năm 2021-2022, Quận ủy đã thực hiện quy trình chuyển đổi vị trí công tác đối với 24 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. UBND quận đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 27 công chức, viên chức (10 kế toán là viên chức kế toán thuộc các trường trung học cơ sở; 7 kế toán và 10 công chức địa chính - xây dựng các phường); luân chuyển đơn vị công tác đối với 3 lãnh đạo phòng chuyên môn và 10 lãnh đạo quản lý các trường mầm non công lập thuộc UBND quận do đã giữ chức vụ tại đơn vị từ 8 năm trở lên.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức trao đổi tại buổi kiểm tra.

Sau khi nghe thành viên đoàn kiểm tra trao đổi và lãnh đạo quận Hà Đông thông tin, làm rõ các nội dung đoàn quan tâm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông tập trung đánh giá kỹ về kết quả đạt được, nhận diện rõ những tồn tại hạn chế, xác định nguyên nhân để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, ghi nhận tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông đã đoàn kết, chủ động, triển khai nghiêm túc, kịp thời Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy, trong đó đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công, phân nhiệm rõ từng nhiệm vụ với từng tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, quận chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nổi bật là quận ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan Đảng và chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời công tác kiểm tra, giám sát cũng được quận chú trọng.

Nhấn mạnh các nội dung của Chương trình số 10-CTr/TU là rất quan trọng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông cần rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu, tăng cường quán triệt, phổ biến chương trình, thể hiện sự đổi mới, quyết liệt bằng những kết quả, số liệu cụ thể. Trong đó, cần chú trọng thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU gắn với quản lý đất đai, trật tự đô thị, quy hoạch, giao thông, môi trường.

Lưu ý về công tác phòng ngừa là rất quan trọng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn cả hệ thống chính trị của quận Hà Đông phải vào cuộc để thực hiện hiệu quả cao nhất Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân tiếp thu toàn bộ các ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra và phát biểu chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra để triển khai các nội dung của Chương trình số 10-CTr/TU trong thời gian tới.

Bảo Vy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1050515/quan-ha-dong-gan-phong-chong-tham-nhung-voi-cong-tac-quan-ly-dat-dai-trat-tu-do-thi