Quận Cầu Giấy (Hà Nội): Nhiều cơ sở bị gắn biển chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã gắn biển cảnh báo tại nhiều cơ sở ở Quận Cầu Giấy (Hà Nội) chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó là hướng dẫn người dân và đưa ra thời hạn khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/quan-cau-giay-ha-noi-nhieu-co-so-bi-gan-bien-chua-du-dieu-kien-ve-phong-chay-chua-chay-post299137.html