Quận Bình Tân (TP.HCM): Sẽ cấp hết “giấy hồng” trong năm 2009

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Năm 2008, quận Bình Tân đã cấp hơn 16.500 “giấy hồng”, gần 8.000 “giấy đỏ”, gấp đôi kế hoạch đề ra từ đầu năm.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/01/02/104401/12151