Quán ăn xung quanh bệnh viện: Hiểm họa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiều người vẫn không thích ăn tại căng tin do phải đăng ký trước, thức ăn không phong phú, chỉ có cháo thịt lợn, muốn mua cháo gà, cháo tim, bồ dục lại phải ra các quán ăn ngoài cổng bệnh viện mới có.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=72573