PV GAS đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chương trình xuyên suốt, đồng hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Năm 2022, PV GAS đã vượt qua khó khăn, ghi nhận các kết quả ấn tượng, đặc biệt là các chỉ tiêu tài chính đều vượt mức kế hoạch, “về đích” trước 2 - 6 tháng, tăng trưởng cao so với năm 2021. Đây cũng là năm có doanh thu cao nhất từ khi thành lập PV GAS. Đại diện tổng công ty khẳng định, góp phần vào thành công chung của PV GAS là hiệu quả từ chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ông Hoàng Văn Quang - Tổng Giám đốc PV GAS báo cáo về các thành tích 2022, trong đó có công tác thực hành tiết kiệm của PV GAS

Ông Hoàng Văn Quang - Tổng Giám đốc PV GAS báo cáo về các thành tích 2022, trong đó có công tác thực hành tiết kiệm của PV GAS

Theo đó, hằng năm PV GAS đều xây dựng và ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tổ chức đánh giá, giao kế hoạch, mục tiêu tiết giảm chi phí cho từng đơn vị trong tổng công ty. Năm 2022, PV GAS thực hiện tiết giảm gần 400 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được PV GAS triển khai toàn diện trong tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; bên cạnh đó là rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc quy chế bảo dưỡng, sửa chữa. Đặc biệt, với khối lượng đầu tư lớn, PV GAS thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng công ty ưu tiên tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính. PV GAS lựa chọn dự án đầu tư trên cơ sở hiệu quả, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư nhằm sớm đưa vào hoạt động và khai thác, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, không/kém hiệu quả, gây ứ đọng tiền vốn gây lãng phí... Cùng với đó PV GAS tăng cường sử dụng các dịch vụ trong ngành/trong nước, chỉ sử dụng các sản phẩm dịch vụ nước ngoài khi doanh nghiệp trong ngành/trong nước chưa đáp ứng được và thực tế (tỷ lệ này chiếm rất nhỏ trên tổng nhu cầu của PV GAS, theo đại diện tổng công ty).

Hàng năm, PV GAS nhận được nhiều bình chọn uy tín vào top các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đề cao uy tín và phát triển thương hiệu

Hàng năm, PV GAS nhận được nhiều bình chọn uy tín vào top các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đề cao uy tín và phát triển thương hiệu

Trong tiết kiệm, chống lãng phí, tối ưu hóa được xem là giải pháp quan trọng của PV GAS. Đại diện tổng công ty cho biết, nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, áp dụng nhiều sáng kiến hữu ích như cải tiến sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng…; hằng năm PV GAS đã tiết giảm chi phí, giá thành sản phẩm hàng trăm tỷ đồng.

Tiêu biểu, PV GAS ứng dụng CNTT, tích cực thực hiện chuyển đổi số và ERP theo chủ trương chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Tổng công ty cũng đẩy mạnh sử dụng hình thức họp trực tuyến và chữ ký điện tử trong chỉ đạo, điều hành, xử lý các công việc chuyên môn, kết hợp xử lý nhiều việc trong một đợt công tác. Việc này giúp tiết kiệm nhiều chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các cán bộ, nhân viên. Đến nay, tại PV GAS đã có khoảng 150 nghìn văn bản được ký số kể từ khi bắt đầu áp dụng vào giữa năm 2021. PV GAS cũng là một đơn vị tiên phong phong trào sáng kiến, cải tiến của PVN. Các sáng kiến, sáng tạo được ứng dụng góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, chất lượng sản phẩm, cải tiến môi trường làm việc, gia tăng tuổi thọ thiết bị, máy móc, bảo đảm an toàn cho hoạt động của PV GAS.

Đặc biệt, ban lãnh đạo PV GAS luôn chú trọng, tối ưu, nâng cao hiệu quả quan trị. PV GAS đã áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa, trạm nạp…

 PV GAS thường xuyên thực hiện công tác an toàn, bảo dưỡng sửa chữa công trình khí để triển khai sản xuất kinh doanh năng suất cao, tiết kiệm chi phí

PV GAS thường xuyên thực hiện công tác an toàn, bảo dưỡng sửa chữa công trình khí để triển khai sản xuất kinh doanh năng suất cao, tiết kiệm chi phí

“Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đầy biến động, khó dự đoán. Cùng với đó, nguồn khí trong nước suy giảm nhanh, hệ thống khí vận hành đã lâu, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn, chi phí bảo dưỡng sửa chữa các công trình khí ngày một lớn…”, đại diện PV GAS nhận định.

Do đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục là nội dung xuyên suốt của PV GAS. Cùng với việc thực hành tiết kiệm, PV GAS đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chuyển đổi số và xây dựng hệ thống ERP thống nhất, đồng bộ với PVN; tăng cường nghiên cứu, đưa vào áp dụng khoa học - kỹ thuật và quản trị tiên tiến theo chuẩn quốc tế; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cũng như ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ công nhân viên; phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất…

Thúy Ngà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/pv-gas-day-manh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2108904.html