PQI giới thiệu cặp RAM DDR2 4GB

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    PQI vừa giới thiệu cặp RAM DDR2-1066 4GB được PQI thiết kế với tốc độ cao và điện thế thấp, phù hợp với nhiều ứng dụng và game hiện nay.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9299&t=pcolarticle