PMU khẩn trương thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng trong từng quý

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 4199/BGTVT-CQLXD hướng dẫn chi tiết việc thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD đối với các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT quản lý.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=66937