Phút chia tay là sự bắt đầu

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Thời gian hai tháng trôi qua thật nhanh trong ký ức các học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân khóa 7 chúng tôi.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.37678.qdnd