Phục hồi file lỡ xóa với phần mềm siêu nhỏ DataRecovery

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Trong môi trường Windows khi xóa file sẽ tập hợp về Recylce Bin. Nếu tiếp tục xóa luôn khỏi Recycle Bin thì trên danh nghĩa là file đã bị xóa hẳn khỏi thiết bị lưu trữ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách để phục hồi file đã xóa. Một trong những cách đó là dùng phần mềm DataRecovery.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/KHtintuc-sukien/2007/12/3/217995.tno