Phụ nữ không nên lạm dụng phấn rôm

    Gốc

    Hanoinet - Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, tất cả phụ nữ nên ngừng ngay việc sử dụng phấn rôm.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=98207