Phú Lương: Bồi dưỡng chính trị cho trên 2.000 cán bộ, giáo viên

  Ngày 17-8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Lương phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính trị Hè năm 2022 cho trên 2.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương với 53 điểm cầu các nhà trường.

  Tại Hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Lương đã thông tin các chuyên đề về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nhiệm vụ đổi mới giáo dục - đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

  Thông qua Hội nghị bồi dưỡng chính trị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới trong các nghị quyết của Đảng, cũng như các vấn đề chuyên môn nghiêp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022-2023. Từ đó, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Lương cũng đề nghị các học viên cần nghiêm túc tiếp thu các nội dung được triển khai, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm và vận dụng vào thực tiễn công tác, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý giáo dục và công tác giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

  Đức Thuận (Phú Lương)

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/phu-luong-boi-duong-chinh-tri-cho-tren-2000-can-bo-giao-vien-304495-97.html