PHOTOCOLLAGE 1.48 Lồng, Ghép hình ảnh đơn giản nhất

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Với một dân nhà nghề vi tính, việc dùng Photoshop lồng, ghép hình ảnh không gì dễ dàng hơn với họ. Trái lại, một new bie dùng phần mềm cao cấp ấy không hề đơn giản chút nào với bao công cụ thật phức tạp, mới có được một bức hình cuối cùng theo ý muốn....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=14020