Phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ trong dịp hè

Mặc dù được cảnh báo rất nhiều nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào dịp hè, số ca tai nạn thương tích ở trẻ lại gia tăng. Ðể kỳ nghỉ hè của trẻ an toàn và bổ ích, các bậc phụ huynh cùng cộng đồng xã hội cần dành sự quan tâm hơn nữa, giúp trẻ em tránh xa các mối nguy hiểm.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/phong-tranh-tai-nan-thuong-tich-cho-tre-trong-dip-he-post299478.html