Phối hợp với Google và Yahoo “quản” blog

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ TT&TT, cho biết, trong năm 2009, Bộ TT&TT sẽ làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ như Google và Yahoo về việc cùng phối hợp để quản lý blog.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/12/106909.cand