Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu: Vinashin chỉ tập trung các dự án trọng điểm

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Đó là kết luận mới nhất của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình sản xuất kinh doanh của Vinashin. Phó Thủ tướng cũng đồng thời yêu cầu Vinashin đình hoãn các dự án không phục vụ cho hoạt động chính, chỉ tập trung các dự án trọng điểm.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/8/160847