Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư kiểm tra công trình trọng điểm ở huyện Chợ Mới

Chiều 27/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã kiểm tra việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư kiểm tra, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Chợ Mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư kiểm tra, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Chợ Mới

Đoàn của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra 4 công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Chợ Mới, gồm: Trường Tiểu học "A" Mỹ An (điểm phụ); dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường vòng 3 xã cù lao Giêng; công trình đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông - thoát nước đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Chợ Mới); cầu kênh xáng Long Điền A-B.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới Nguyễn Thị Xuân Thịnh cho biết: Năm 2022, tổng số vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Chợ Mới được giao 377,246 tỷ đồng, bố trí cho 63 dự án (16 dự án chuyển tiếp, 44 dự án thực hiện đầu tư và 3 dự án chuẩn bị đầu tư). Tổng giá trị giải ngân đến nay đạt 258,433 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69% (so với vốn chưa bổ sung 258,433/322,311 tỷ đồng, đạt 100%).

Hiện, có 15 dự án hoàn thành, 30 dự án đang thi công, 5 dự án vừa giao mốc thi công, 4 dự án đang thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, 5 dự án đánh giá hồ sơ dự thầu, 3 dự án chuẩn bị đầu tư, 1 dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư (do điều chỉnh mặt bằng).

Sau khi kiểm tra tiến độ, nghe các sở, ngành tỉnh, huyện Chợ Mới báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đề nghị các ngành chức năng huyện Chợ Mới đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn việc giải ngân vốn đầu tư công. Đối với công trình nâng cấp đường giao thông tuyến Trần Hưng Đạo phải thảm nhựa trả lại mặt bằng trước Tết, để tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết.

"Các ngành chức năng huyện cần tập trung mọi nguồn lực đôn đốc nhà thầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và giải ngân dự án hết mức tối đa, bởi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực thúc đẩy tăng trưởng, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành..."- ông Trần Anh Thư yêu cầu.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-an-giang-tran-anh-thu-kiem-tra-cong-trinh-trong-diem-o-huyen-cho-moi-a351454.html