Phiên dịch – nghề thời thượng (P2)

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Phiên dịch hiểu một cách đơn giản là việc chuyển một chữ, một câu, một văn bản (nói hoặc viết) từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà không làm thay đổi nghĩa của chúng.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/lapnghiep//36695/default.aspx