Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật TOPJ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Nhật TOPJ giữa các đơn vị của Việt Nam với đối tác nước ngoài là Quỹ học bổng giao lưu quốc tế châu Á.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật TOPJ giữa Công ty TNHH Phát triển Văn hóa - Giáo dục quốc tế Việt, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Quốc tế Pháp ngữ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty Cổ phần giáo dục và đào tạo Thái Dương, Trường cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH Phát triển giáo dục Đông Du Đà Nẵng, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục GBN với đối tác nước ngoài là Quỹ học bổng giao lưu quốc tế châu Á.

Tên chứng chỉ được cấp là Top Japanese Certiticate of Practical Japanese Proficiency Test.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật nói trên là 5 năm tính từ ngày 19/12/2022 - ngày Quyết định phê duyệt có hiệu lực thi hành.

THANH XUÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phe-duyet-lien-ket-to-chuc-thi-cap-chung-chi-tieng-nhat-topj-post731766.html