Phát triển cây dược liệu dưới tán rừng ở Thái Nguyên

Trồng cây dược liệu dưới tán rừng là giải pháp giúp bảo vệ tài nguyên rừng hiệu quả, đồng thời tạo sinh kế để người dân vùng cao phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Thời gian qua, mô hình này đã mang lại hiệu quả và đang được nhân rộng trên địa bàn huyện miền núi Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phat-trien-cay-duoc-lieu-duoi-tan-rung-o-thai-nguyen-65011.htm