Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

  Đảng bộ Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh hiện có số tổ chức cơ sở Đảng nhiều nhất so với các Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

  Các cơ quan, đơn vị của tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chúc mừng thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp Long Bình. Ảnh: P.Hằng

  Các cơ quan, đơn vị của tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chúc mừng thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp Long Bình. Ảnh: P.Hằng

  * Quan tâm phát triển đảng viên

  Bí thư Đảng ủy Công ty CP TKG Taekwang Vina (TP.Biên Hòa) Vũ Đình Quân cho biết, Đảng bộ công ty hiện có 92 đảng viên, hoạt động theo Quy định số 171-QĐ/TW ngày 7-3-2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong DN 100% vốn nước ngoài. Những năm qua, Đảng ủy công ty rất quan tâm công tác phát triển đảng viên mới. Cụ thể, từ sau đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công ty đã kết nạp được 11 đảng viên mới. Những đảng viên mới trước khi được kết nạp đều là quần chúng ưu tú trong lao động sản xuất; sau kết nạp, họ phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, là tấm gương thiết thực để quần chúng công nhân lao động noi theo.

  Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DN tỉnh Phạm Hùng Minh cho hay, hiện nay Đảng bộ Khối DN tỉnh có 80 tổ chức cơ sở Đảng. Từ đầu năm 2022 đến nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc Khối đã kết nạp được 133 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên Đảng bộ Khối lên 5.590 người. Cùng với quan tâm phát triển đảng viên mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất nỗ lực trong việc thành lập mới tổ chức Đảng trong DN. Mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh đã thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp (KCN) Long Bình với 3 đảng viên chính thức.

  Ông Atsumi Kazuhiko, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển KCN Long Bình cho biết, trong những năm qua, công ty luôn được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội và nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Ông mong muốn với việc thành lập tổ chức Đảng sẽ góp phần làm cho công ty ngày càng phát triển mạnh hơn.

  * Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng

  Phó bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai Phạm Văn Vũ thông tin, Đảng bộ công ty hiện có 52 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc, các chi bộ hoạt động phân tán theo địa bàn công trình thủy lợi, chủ yếu ở khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

  Tuy hoạt động phân tán nhưng Đảng ủy công ty luôn quán triệt, triển khai kịp thời nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới đảng viên thông qua nhiều hình thức khác nhau, từ đó giúp đảng viên có thông tin chính thống, góp phần cùng chi bộ tuyên tuyền, giáo dục quần chúng trong đơn vị tích cực lao động, sáng tạo, tạo nên một tập thể đoàn kết, gắn bó.

  Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh NGUYỄN CAO CƯỜNG nêu rõ, thời gian tới mỗi tổ chức cơ sở Đảng trong Khối tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ Khối đã đề ra.

  Cùng với tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh đã mở 1 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng trung kiên ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tổng số tham dự gần 130 học viên; 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 132 học viên tham dự. Sau học tập, học viên viết bài thu hoạch, đạt yêu cầu 100%; trong đó trên 60% học viên đạt loại khá, giỏi.

  Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN tỉnh còn mở 1 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối học tập chuyên đề về trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong cán bộ chủ chốt toàn Khối về tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Nguyễn Cao Cường cho rằng, thời gian qua, các cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách và giải pháp của Chính phủ về điều hành phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, góp sức cùng ban lãnh đạo DN thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Theo đó, hoạt động của các DN thuộc Khối hoạt động ổn định, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra của DN, góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

  Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong DN phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh của DN đang đứng trước nhiều thách thức. Không ít DN những tháng gần đây gặp khó khăn, nhất là về nguồn vốn tín dụng, có nguy cơ phải ngừng hoạt động… Điều này đặt ra cho các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục nghiên cứu có sự đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với thực tiễn, điều kiện sản xuất, kinh doanh của DN...

  Phương Hằng

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202211/phat-huy-vai-tro-cua-to-chuc-dang-trong-doanh-nghiep-3142982/