Phát huy trách nhiệm nêu gương trong lực lượng Công an nhân dân

Hình ảnh người chiến sỹ Công an khi tiếp xúc với dân, trong cuộc sống hằng ngày chính là một phần hình ảnh của Đảng, Nhà nước và chế độ, vì vậy mỗi cán bộ, chiến sỹ đều phải có trách nhiệm nêu gương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 14/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 năm thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ."

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo báo cáo, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, 100% Công an đơn vị, địa phương, các tổ chức quần chúng Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công Đoàn Công an nhân dân đều xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề, phát động thi đua thực hiện các nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.”

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức lễ phát động, ký giao ước thi đua, cam kết thực hiện Cuộc vận động giữa các tập thể trong đơn vị và từng cá nhân; đưa vào chương trình công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm tại đơn vị, địa phương và sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, tổ chức Đảng.

100% Bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị và đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên trong Công an nhân dân đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, viết cam kết thực hiện Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động, đối chiếu những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để có biện pháp, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện, tạo chuyển biến thực sự trong học tập và làm theo Bác.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá, 5 năm qua, quán triệt và nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ;” đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05 và các nghị quyết của Đảng, ngành Công an đã thể hiện rõ sự tích cực, chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo xây dựng và đổi mới hoạt động của ngành, tiêu biểu như: đã khẩn trương, quyết liệt sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở;” giảm nhiều Tổng cục, cục và các đầu mối trung gian; bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã; quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, góp phần quan trọng vào quá trình cải cách hành chính, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện bằng những hoạt động cụ thể, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Việc nêu gương được quan tâm thực hiện, nhất là nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân góp ý cho lực lượng công an thông qua hộp thư góp ý, khảo sát đo lường sự hài lòng của tổ chức, người dân về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị chức năng trong Công an...

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" cho các cá nhân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

"Tất cả hoạt động đó đã tạo sự lan tỏa trong toàn lực lượng, góp phần xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên; nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong xã hội," Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, trong lực lượng Công an nhân dân đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay; cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hình ảnh người chiến sỹ công an dũng cảm, mưu trí đấu tranh với tội phạm, không ngại hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong thiên tai, hỏa hoạn; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” trong phòng, chống COVID-19; thăm hỏi tặng quà cho nhân dân gặp khó khăn, giúp dân xây dựng cuộc sống mới…

Và rất nhiều chiến sỹ Công an ngày đêm âm thầm, lặng lẽ hy sinh cuộc sống riêng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội… đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân và hình ảnh người Công an “vì nhân dân phục vụ.”

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị 05 và Kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó chú trọng ba nội dung quan trọng là học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời là tiếp tục nghiên cứu, học tập, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân.

"Tôi thiết nghĩ, thời gian càng lùi xa, tình hình ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của những điều Bác dạy Công an nhân dân," Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ.

Trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng và lời Bác dạy, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, lực lượng Công an nhân dân phải tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp, nội dung thiết thực để làm theo Bác, triển khai thực hiện với quyết tâm cao, tạo hiệu quả đích thực, định lượng được kết quả trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, không để bị chi phối, áp lực của bất cứ tổ chức, cá nhân nào; đồng thời, phải khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém trong công tác của toàn lực lượng thời gian qua.

Kết quả của việc làm theo Bác trong lực lượng Công an nhân dân chính là phải kiềm chế và giảm tội phạm, ổn định xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí, thước đo chất lượng tổ chức và cán bộ, đảng viên, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương trong lực lượng Công an nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy trình, quy chế công tác.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hình ảnh người chiến sỹ Công an khi tiếp xúc với dân hay trong cuộc sống hằng ngày chính là một phần hình ảnh của Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện để phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa;” luôn nhớ lời Bác dạy: “Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc” và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất.”

Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ... để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt; để có đủ kiến thức, trình độ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh với các đối tượng cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm ổn định xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng đất nước và sự bình yên của mỗi người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp thu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân.

Toàn lực lượng đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ cương, đồng lòng, chung sức, vượt qua khó khăn, gian khổ, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-huy-trach-nhiem-neu-guong-trong-luc-luong-cong-an-nhan-dan/712668.vnp