Phát huy thế trận phòng không nhân dân

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trước cuộc tiến công ồ ạt bằng lực lượng không quân hiện đại bậc nhất của đế quốc Mỹ vào miền Bắc, thực tế diễn ra trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng trong những đêm cuối tháng 12 năm 1972 đã hoàn toàn trái với mong đợi của nhà cầm quyền Mỹ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/153857