Phát huy các giá trị văn hóa và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Chiều ngày 24/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Phước Thiện - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị

Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị

Theo đó, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền quan tâm, từ đó tạo sự đồng thuận cao của đông đảo người dân trong cộng đồng dân cư. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa... thiết thực, hiệu quả.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các khu dân cư đều tổ chức trang trọng, hơn 91% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ôn lại truyền thống vẻ vang qua từng chặng đường kể từ ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và khẳng định vai trò quan trọng của công tác Mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử Cách mạng Việt Nam. Đồng thời tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nét văn hóa ở cộng đồng cư được gìn giữ, bảo tồn và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương.

Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tỉnh triển khai xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả: “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Quản lý địa bàn, quản lý người vi phạm pháp luật”, “Xóm đạo bình yên”, “Tổ Nhân dân tự quản”, “Hội quán”... góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được từ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Đồng chí Lê Thành Công mong muốn thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, truyền thống vẻ vang của MTTQVN qua các thời kỳ, nhất là trong giai đoạn bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Thành ủy về chủ trương định hướng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trọng tâm là thực hiện 2 kế hoạch phối hợp giữa Đảng đoàn Ủy ban MTTQVN tỉnh với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với Ban công tác mặt trận ấp, khóm giai đoạn 2023 – 2027 và Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh với Công an tỉnh về phát huy vai trò “Tổ Nhân dân tự quản” tham gia xây dựng khu dân cư “An ninh - an toàn – an dân”...

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023

Dịp này, toàn tỉnh có 12 tập thể, 12 cá nhân điển hình được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 12 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/phat-huy-cac-gia-tri-van-hoa-va-tinh-than-doan-ket-trong-cong-dong-dan-cu-116342.aspx