Phát hiện thêm hàng loạt cây xăng gian lận

    Gốc

    Theo Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Trần Minh Dũng: Tính đến hết tháng 8, đã phát hiện 384 cây xăng "móc túi" khách hàng trên 1.968 cơ sở được kiểm tra.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/9/12/261448.tno