Phát hiện sai phạm gần 90 tỉ đồng và hơn 55.000 m2 đất

    Gốc

    (NLĐ)- Theo Thanh tra TPHCM, qua 283/359 cuộc thanh tra đã kết thúc trong năm 2007, ngành thanh tra TPHCM đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền gần 90 tỉ đồng và hơn 55.000 m2 đất (số tròn)

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/210565.asp