Phát hiện một số vi phạm trong công tác thi hành án tại TP HCM

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo Viện KSND (VKS) TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, qua công tác kiểm sát, VKS hai cấp đã phát hiện một số vi phạm trong công tác thi hành án (THA) dân sự, hình sự.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/11/103691.cand