Phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Chiều 22/1, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành bộ tem 'Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII'.

Dự buổi ra mắt bộ tem đặc biệt có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Bộ tem đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng XIII được thiết kế tràn lề theo khuôn khổ 43x32 (mm), do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.

Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (thứ hai bên phải) trao tặng Bộ tem đặc biệt mừng Đại hội Đảng XIII cho ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu Ban phục vụ Đại hội XIII.

Mẫu tem đặc biệt thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được vẽ theo ngôn ngữ hội họa hiện thực, với ý tưởng Bác Hồ luôn đề cao công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đó là vấn đề then chốt của then chốt mà các kỳ đại hội Đảng luôn được nhấn mạnh.

Hình tượng lá cờ có hình búa liềm và sao vàng nói lên ý tưởng Đảng luôn là tổ chức tiên phong dẫn dắt dân tộc giành mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng.

Một mẫu tem trong bộ tem đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Bộ tem được phát hành vào ngày 22/1, tại Hà Nội, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng từ ngày 22/1/2021-31/12/2022. Mỗi mẫu tem sẽ được bán công khai với mức giá 4.000 đồng/tem.

Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đến nay, vào mỗi kỳ Đại hội, Bưu điện Việt Nam đều phát hành tem chào mừng thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng CNXH, những thành quả to lớn của Cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh"

Cũng trong ngày 22/1 trong khuôn khổ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức Trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưng bày ảnh giới thiệu 100 tấm ảnh đen trắng và ảnh màu khổ lớn, được lựa chọn trong số hàng vạn bức ảnh tư liệu quý, giới thiệu toàn diện những thắng lợi, thành tựu to lớn của đất nước trên chặng đường đấu tranh oanh liệt chống ngoại xâm và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 91 năm qua, từ khi Đảng ra đời ngày 3/2/1930./.

Ngọc Thành - Hoàng Lê - Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/phat-hanh-bo-tem-dac-biet-chao-mung-dai-hoi-xiii-cua-dang-832433.vov