Phật giáo Việt Nam tiếp cận, kết nối, giúp đỡ các gia đình đa văn hóa ở Hàn Quốc

Tạp chí nghiên cứu Phật học
Gốc

Đồng thời thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, nhằm giúp đồng bào Phật tử Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc thích nghi với xứ Kim Chi, một trong các Quốc gia Đông Bắc Á này'

Thông qua thường xuyên giao lưu, trao đổi với cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc, chúng tôi đang cố gắng quảng bá văn hóa truyền thống Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, nhằm giúp đồng bào Phật tử Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc thích nghi với xứ Kim Chi, một trong các Quốc gia Đông Bắc Á này”

Việt dịch: Thích Vân Phong
Nguồn: 법보신문

Nhờ Hồng ân Tam bảo gia hộ và sự đóng góp của các phật tử, chùa Viên Ngộ (원오사), cơ sở Phật giáo Việt Nam được thành lập tại Nam-gu, Incheon, Hàn Quốc, đây là nơi tôn nghiêm của Phật tử Việt Nam, nơi truyền bá ánh sáng từ bi trí tuệ Phật giáo.

Đại đức Thích Tường Thanh, trụ trì chùa Viên Ngộ (원오사), cơ sở Phật giáo Việt Nam tại Nam-gu, Incheon, Hàn Quốc

Đại đức Thích Tường Thanh chia sẻ: “Thông qua thường xuyên giao lưu, trao đổi với cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc, chúng tôi đang cố gắng quảng bá văn hóa truyền thống Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, nhằm giúp đồng bào Phật tử Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc thích nghi với xứ Kim Chi, một trong các Quốc gia Đông Bắc Á này”.

Đại đức Thích Tường Thanh (팃뜨엉탄 스님), trụ trì chùa Viên Ngộ (원오사), cơ sở Phật giáo Việt Nam tại Nam-gu, Incheon, Hàn Quốc, đã kiến tạo một số Đạo tràng Phật giáo Việt Nam tại Cheonan và Yangsan, đang giúp đỡ kiều bào Phật tử Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc tu học Phật pháp. Bởi các Phật tử chùa Viên Ngộ (원오사) bao gồm 50% công nhân nhập cư, 40% phụ nữ nhập cư đã kết hôn và 10% sinh viên quốc tế, vì thế cho nên chắc chắn sẽ có sự quan tâm đặc biệt đến công nhân nhập cư và phụ nữ nhập cư đã kết hôn sinh sống ở Hàn Quốc.

Đại đức Thích Tường Thanh cho biết: “Dựa trên tính chất thanh tịnh và hòa hợp lẫn nhau giữa cộng đồng người nhập cư và cộng đồng người nhập cư, vốn là trung tâm tinh thần của những người nhập cư sinh sống tại Hàn Quốc, chúng tôi đang chung tay góp sức nỗ lực xua tan những ‘định kiến’ và ‘phân biệt đối xử’ trong xã hội ngày nay cũng như các rào cản tâm lý, và hưởng ứng Chính sách của Chính phủ Hàn Quốc chú trọng chính sách hỗ trợ gia đình đa văn hóa, nhằm tăng cường giáo dục tiếng Hàn cho trẻ em thuộc các gia đình đa văn hóa, đồng thời mở rộng hỗ trợ phụ nữ nước ngoài hi kết hôn ở Hàn Quốc trong các lĩnh vực tư vấn pháp lý, tư vấn và chia sẻ các giá trị đa văn hóa..

Đây được coi là một phần trong chính sách hỗ trợ nhằm giúp các thành viên gia đình đa văn hóa hội nhập tốt hơn vào xã hội sở tại do ngày càng có nhiều nam giới Hàn Quốc lấy vợ ngoại quốc và người lao động nước ngoài cũng mong muốn ở lại nước này để tìm kiếm việc làm.

Đây là lý do tại sao chúng tôi tích cực tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội Phật giáo đa văn hóa Hàn Quốc, tổ chức được hình thành với mục đích ‘góp phần hình thành việc giao lưu, trao đổi văn hóa Phật giáo và cùng tạo phúc lợi cho nhau giữa cộng đồng Phật giáo các nước và cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc”.

Đạo tràng Viên Ngộ (원오사), cơ sở Phật giáo Việt Nam tại Nam-gu, Incheon, Hàn Quốc là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận vào tháng 12 năm 2014 và đã tổ chức các sự kiện gây quỹ để xây dựng cơ sở tự viện Phật giáo Việt Nam bắt đầu từ tháng 3 năm 2015. Đạo tràng Phật giáo thuộc chi nhánh chùa Viên Ngộ ở Cheonan được kiến tạo vào tháng 7 năm 2019, gần đây nhất là khai giảng Đạo tràng Phật giáo Việt Nam ở Chùa Hải Nguyện (해원사) Yangsan, phục vụ vùng Yeongnam, được vận hành nhằm hướng đến những Phúc lợi từ thiện xã hội của kiều bào Phật tử Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong khu vực.

Chùa Viên Ngộ (원오사), cơ sở Phật giáo Việt Nam tổ chức định kỳ thường xuyên các buổi lễ Phật giáo, Pháp hội Đặc biệt (특별법회), cũng như các trại hè dành cho thanh thiếu niên và đám cưới truyền thống. Nó hoạt động tích cực đến mức có thể hàng nghìn người tham gia các Pháp hội.

Việt dịch: Thích Vân Phong
Nguồn: 법보신문

PDF PRINT

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/van-hoa-phat-giao-viet-nam-tiep-can-ket-noi-giup-do-cac-gia-dinh-da-van-hoa-o-han-quoc.html