Phát động cuộc thi “Nhân tài đất Việt” 2008

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 16/4/2008, tại Hà Nội, hội Khuyến Học Việt Nam phát động cuộc thi “Nhân Tài Đất Việt” năm thứ 4. Cuộc thi sẽ có thêm giải “Sản phẩm được lựa chọn đầu tư”.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9756&t=pcolarticle