Pháp tài trợ chương trình nước sạch đô thị đồng bằng sông Cửu Long

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ tài trợ chương trình “Nước sạch đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long” qua khoản vay 30 triệu euro và viện trợ không hoàn lại hai triệu euro.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107901&sub=127&top=39