Pháp: Tái khởi động dự án xây dựng hệ thống phòng thủ châu Âu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giới chuyên môn cho rằng, việc Pháp tái khởi động dự án xây dựng hệ thống phòng thủ châu Âu lần này xuất phát từ các cuộc tranh luận đang diễn ra tại Ireland và Anh về việc phê chuẩn Hiệp ước Lisbonne.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=75013