Phần mềm bảo mật mới cho máy ảo của McAfee và Symantec

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Tại hội nghị VMworld, McAfee giới thiệu bộ phần mềm bảo mật có thể chạy trong các máy ảo. Symantec thì tiết lộ những nét sơ khởi của phần mềm Security Virtual Machine.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11435&t=pcolarticle