Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng thăm 28 cơ sở tự viện Ni trên địa bàn thành phố

  Giác ngộ
  4 liên quanGốcĐà Nẵng

  Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng; Ni trưởng Thích nữ Diệu Từ, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng cùng chư Ni trong Phân ban đã đến thăm các tự viện trên địa bàn thành phố.

  Theo đó, nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng do Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng; Ni trưởng Thích nữ Diệu Từ, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng cùng chư Ni trong Phân ban đã đến thăm các tự viện trên địa bàn Thành phố.

  Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh thăm hỏi chư Ni đang an cư

  Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh thăm hỏi chư Ni đang an cư

  Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng đã thăm hỏi động viên, sách tấn và cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến chư Ni tại 28 cơ sở trực thuộc. Tại các tự viện, Ni trưởng Trưởng Phân ban đã ban huấn từ, sách tấn động viên chư Ni trẻ tinh tấn, trau dồi giới đức, chăm lo Phật sự, giữ gìn oai nghi của người xuất gia.

  Sau khi lắng nghe huấn từ, chư Ni trú trì dâng lời tri ân sâu sắc và bày tỏ xúc động khi được chư tôn đức Ni đến thăm.

  Ban TT-TT Phật giáo TP.Đà Nẵng

  Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phan-ban-ni-gioi-tp-da-nang-tham-28-co-so-tu-vien-ni-tren-dia-ban-thanh-pho-post63022.html