Phải đánh giá hết sức thận trọng!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Năm nay, có hiện tượng khác mọi năm. Những năm trước, con vịt được coi là vật mang chủng lây bệnh cho gà, nhưng năm nay kết quả giám sát cho thấy, lượng virus trong môi trường rất nhiều. Và, hầu hết tại 64 tỉnh, thành đều có virus cúm."

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=44069