“Phải chú trọng kiểm soát thị trường tự do”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Càng gần Tết, nỗi lo hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng... càng cận kề. Vấn đề đặt ra lúc này là kiểm soát thị trường phải được thực hiện thế nào cho hiệu quả.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/152955