Phá vỡ đường dây trộm cước viễn thông quốc tế

    Gốc

    Đường dây này do các đối tượng trong nước cấu kết với một người Trung Quốc thực hiện, số tiền cước bị trộm lên đến 4,5 tỉ đồng

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/226188.asp